Контакти:

Контактни детайли:

Хотел ХЕМУС
бул. "Черни връх" № 25
1421 гр. София, България
тел. /+359 2/ 816 5000
факс /+359 2/ 963 4280
e-mail: office@hemushotels.com

Маркетинг и продажби:
тел. (+359 2) 816 5107, 816 5127, 816 5121
факс (+359 2) 963 1709
e-mail: marketing@hemushotels.com

Рецепция:
тел. (+359 2) 816 5000, 816 5002, 816 5001, (+359) 885 466 778
факс (+359 2) 866 1318
e-mail: info@hemushotels.com

Счетоводство:
тел. (+359 2) 816 5109
факс (+359 2) 816 5114
e-mail: acc@hemushotels.com

Ресторант:
тел. (+359 2) 816 5200
e-mail: restaurant@hemushotels.com